Özel sektör uygulamaları farklılık gösterse de bir çok kamu kurumunun mevzuat gereği stratejik planlama sürecinde izleyecekleri yolu gösterir grafik. Stratejik planlama kültürünün ülkemizde daha da gelişmesi temennisiyle…