Beden dili ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir ancak genel kabul görmüş bazı insan davranışları vardır. Günlük yaşantımızda dikkat etmediğimiz ama insanların kişilik ve davranış biçimlerini ele veren beden dilimizle ilgili bazı ipuçları bulacağınız bir infografik istifadelerinize sunulmuştur. 

beden dili nedir