Gerek iş hayatımızda gerekse özel hayatımızda mutlaka bir şeyler yazmışızdır. Konuşma dili ile yazı dili arasında bazı farklar vardır. Yazı dilinde uyulması gereken yazım kurallarını asgari düzeyde bilmemiz önemlidir. Hele birde içerik üretme işiyle uğraşıyorsak çok daha önem arz etmektedir. Aşağıda ki infografikte mutlaka bilinmesi gereken bazı dil bilgisi kurallarını bulacaksınız.